קורונה במספרים

קורונה 2020 | פילוחים סטטיסטיים ונתונים עדכניים על צרכנים בישראל ובעולם