מדיניות פרטיות

מידע שאתה מוסר לנו. כאשר תשלח שאלות, תבקש מידע או תיתן לנו משוב בקשר לאתר זה, נבקש ממך מידע אישי רלוונטי כגון שמך, כתובתך למשלוח דואר, מספר טלפון, וכתובת דוא”ל. אנו עשויים לבקש ממך גם למסור מידע אחר בקשר לבקשתך, כגון מיקומך וענף התעשייה שלך, אמצעי התקשורת המועדף עליך, כמו גם מידע נוסף.

מידע מהשימוש שלך באתר זה. אנו עשויים לקבל אוטומטית מידע כאשר אתה מבקר באתר שלנו. זה כולל מידע על כתובת פרוטוקול האינטרנט (IP) שלך, מידע על הדפדפן, מידע הנאסף באמצעות קובצי Cookie, תגיות פיקסל, וטכנולוגיות אחרות, התאריך והשעה של ביקורך, ודף האינטרנט שבו ביקרת ממש לפני ביקורך באתר זה. למידע נוסף על קובצי Cookie, תגיות פיקסל וכלי אנליטיקה לרשת, ראה מדיניות בדבר קובצי Cookie (לצרף לינק)

מהו השימוש שאנו עושים במידע

אנו עשויים להשתמש במידע שאתה נותן לנו מרצונך החופשי כדי:

 • להשיב לפניותיך ולמלא אחר בקשותיך.
 • לשלוח לך מידע חשוב בעניין האתר, שינויים בתנאים, בהגבלות ובמדיניות שלנו ו/או מידע אדמיניסטרטיבי אחר.
 • לשלוח אליך תכתובת מסחרית שעשויה לעניין אותך לפי דעתנו.
 • למטרותינו העסקיות, כגון ניתוח נתונים, ביקורות, פיתוח מוצרים חדשים, שיפור האתר שלנו, שיפור השירותים שלנו, זיהוי מגמות שימוש ובדיקת האפקטיביות של חומרי השיווק שלנו.

אנו עשויים להשתמש במידע שאנו מקבלים מהשימוש שלך באתר זה בדרכים הבאות:

 • כתובת ה-IP שלך: “כתובת ה-IP” שלך היא מספר המוקצה אוטומטית למחשב שבו אתה משתמש באמצעות ספק שירותי האינטרנט (ISP) שלך. כתובת IP מזוהה ונרשמת אוטומטית בקובצי היומן בשרת שלנו כל אימת שמשתמש מבקר באתר, לצד שעת הביקור והדף או הדפים שבהם ביקר. איסוף כתובות IP הוא נוהג מקובל באינטרנט ומתבצע אוטומטית על ידי אתרים רבים.אנו משתמשים בכתובות IP למטרות כגון חישוב רמות השימוש באתר, סיוע באבחון בעיות בשרת, וניהול האתר. אנו גם משתמשים ומוסרים כתובות IP לכל המטרות שלשמן אנו משתמשים ומוסרים מידע אישי. אנא שים לב שאנו מתייחסים לכתובות IP, לקובצי יומן של השרת ולמידע הקשור בכך כאל מידע שאיננו אישי, פרט למקרים שבהם אנו נדרשים לנהוג אחרת על פי החוק החל.
 • הדפדפן שלך: רוב הדפדפנים אוספים מידע מסוים, כגון כתובת בקרת גישה למדיה (MAC), סוג המחשב (Windows או Macintosh), רזולוציית המסך, גרסת מערכת ההפעלה וסוג וגרסה של דפדפן האינטרנט.
 • קובצי Cookie, תגיות פיקסל, משואות רשת וטכנולוגיות דומות אחרות: קובצי Cookie הם קובצי נתונים קטנים שהדפדפן שלך ממקם במחשב או במכשיר שלך. אנו משתמשים במונח “קובצי Cookie” במשמעות של קובצי “עוגיות” (Cookies) וטכנולוגיות דומות כמו תגיות פיקסל (pixel tags), משואות רשת (web beacons), ותגי אינטרנט הידועים כ-clear GIFs הכלולים בדירקטיבה של האיחוד האירופי בדבר תקשורת אלקטרונית. למידע נוסף על קובצי Cookie, תגיות פיקסל וכלי אנליטיקה לרשת, ראה מדיניות בדבר קובצי Cookie.

אנו עשויים להשתמש במידע זה ולגלותו לגורמים אחרים באופן העולה בקנה אחד עם החוק המקומי.

אם אנו מצרפים מידע שאינו אישי (מידע שאינו מזהה אותך באופן אישי) למידע אישי (כגון צירוף שמך למיקומך הגיאוגרפי), אנו נטפל במידע המצורף כמידע אישי כל עוד הוא מצורף.

מתי אנו משתפים את המידע שלך

אנו עשויים למסור את המידע שלך:

 • לספקים מצד שלישי המספקים שירותים כגון אירוח אתרים, ניתוח נתונים, אספקת תשתיות, שירותי IT, שירות לקוחות, שירותי משלוח דוא”ל, שירותי ביקורת ושירותים דומים אחרים, כדי לאפשר להם לספק שירותים.
 • כדי לזהות אותך בפני כל גורם שאליו אתה שולח מסרים באמצעות האתר.
 • לצד שלישי במקרה של רה-ארגון, מיזוג, מכירה, מיזם משותף, המחאה, העברה או הוצאה אחרת מרשותנו של כל או חלק מעסקינו, נכסינו או המלאי שלנו (לרבות בקשר לפשיטת רגל או הליכים דומים).
 • כפי שנראה לנכון או לנחוץ לפי דעתנו: (א) על פי החוק החל; (ב) כדי לציית להליך משפטי; (ג) כדי להיענות לבקשות מרשויות ציבוריות וממשלתיות, לרבות רשויות ציבוריות וממשלתיות מחוץ לארץ מגוריך; (ד) כדי לאכוף את התנאים וההגבלות שלנו; (ה) כדי להגן על פעולותינו או על אלה של חברות הקשורות אלינו; (ו) כדי להגן על הזכויות, הפרטיות, הביטחון או הרכוש שלנו ו/או על אלה של חברות הקשורות אלינו, שלך או של אחרים; וכן (ו) כדי לאפשר לנו לדרוש סעדים העומדים לרשותנו או להגביל את הנזקים שעשויים להיגרם לנו.

אתרים של צדדים שלישיים

מדיניות הפרטיות אינה מטפלת בפרטיות, במידע או בשימושים אחרים של צדדים שלישיים, לרבות צד שלישי המפעיל אתר שאתר זה מכיל קישור אליו, ואנו איננו אחראים על אלה. הכללת קישור באתר לא תתפרש כתמיכה באתר המקושר מצדנו או מצד חברות הקשורות אלינו.

אבטחה

אנו נוקטים באמצעים ארגוניים, טכניים ומנהליים סבירים כדי להגן על מידע אישי הנמצא בשליטתנו. למרבה הצער, אף העברה של נתונים על גבי האינטרנט ואף מערכת אחסון נתונים אינן יכולות להיות מאובטחות ברמה של 100%. אם מסיבה כלשהי אתה סבור כי האינטראקציה שלך עמנו איננה בטוחה עוד (לדוגמה, אם אתה מרגיש שייתכן כי נפגעה האבטחה של חשבונך אצלנו), אנא הודע לנו לאלתר על הבעיה על ידי פנייה אלינו בהתאם לפרטים תחת הסעיף “יצירת קשר” להלן.

בחירות וגישה

אם אינך מעוניין יותר לקבל עלונים אלקטרוניים, תכתובת שיווקית ותכתובת אחרת בקשר למוצרים או לשירותים שאנו מציעים, תוכל ללחוץ על הקישור “ביטול מנוי” (“unsubscribe”) המופיע בכל הודעת דוא”ל או ליצור קשר ולבקש שיסירו אותך מבסיס הנתונים של הדוא”ל השיווקי.

אם ברצונך לעיין, לתקן, לעדכן, להסתיר, או להגביל בכל דרך אחרת את השימוש שלנו במידע האישי שלך שנמסר לנו, תוכל ליצור קשר עמנו. 

אנו נשתדל להיענות לבקשותיך בהקדם האפשרי. אנא שים לב שאם תבחר לא לקבל את הודעותינו כמתואר לעיל, לא נוכל להסיר את המידע האישי שלך מבסיסי הנתונים של החברות הקשורות אלינו שעמן כבר שיתפנו את המידע. כמו כן, שים לב שאם תבחר לא לקבל מסרים שיווקיים מאתנו, אנו עדיין עשויים לשלוח אליך הודעות אדמיניסטרטיביות חשובות כחלק מהשימוש השוטף שלך במוצרים או בשירותים שלנו.

תקופת שמירה

אנו נחזיק במידע האישי שלך למשך הזמן הנחוץ כדי למלא את המטרות המתוארות במדיניות פרטיות זו, אלא אם כן החוק מחייב אותנו לשמור את המידע לתקופה ארוכה יותר.

שימוש באתר על ידי קטינים

האתר אינו מיועד לקטינים, ואנו מבקשים שקטינים לא ימסרו מידע אישי באמצעות האתר.

העברה חוצה גבולות

המידע האישי שלך עשוי להיות מאוחסן או מעובד במדינה שבה אנו מחזיקים מתקנים, ועל ידי שימוש באתר שלנו אתה נותן את הסכמתך להעברת מידע למדינות שמחוץ למדינת מגוריך.

מידע רגיש

אנו מבקשים ממך לא לשלוח לנו ולא למסור לנו כל מידע אישי רגיש (כגון מידע הקשור למוצא גזעי או אתני, דעות פוליטיות, דת או אמונות אחרות, בריאות, רקע פלילי או חברות באיגוד מקצועי) באתר או דרך האתר או בכל דרך אחרת.

עדכונים למדיניות פרטיות זו

אנו עשויים לשנות מדיניות פרטיות זו. עיין ב“מועד התחילה” בראש עמוד זה כדי לראות מתי מדיניות פרטיות זו שונתה לאחרונה. שינויים ייכנסו לתוקף במועד שבו נפרסם את מדיניות הפרטיות המתוקנת באתר. השימוש שלך באתר לאחר שינויים אלה משמעו כי אתה מקבל את מדיניות הפרטיות המתוקנת.

יצירת קשר

בכל שאלה בנוגע למדיניות פרטיות זו, אנא צור קשר עמנו.

שים לב שהתקשורת המקוונת לא תמיד מאובטחת; לכן, אל תכלול מידע רגיש באף פנייה שלך אלינו.

 

תפריט