ייעוץ מבוסס מחקר

מעסקים כרגיל למציאות עסקית יוצאת מגדר הרגיל

RESEARCH MODEL

אפיון מודל מחקרי – הגדרת שאלת המחקר, אפיון התשתית המחקרית ומיפוי מבנה המחקר

Data Mining

מידענות רב-תחומית – איסוף מידע חיצוני, תוך שימוש בכלי מחקר מגוונים והתייחסות לכל המידע האיכותי והכמותי הרלוונטי למחקר

RESEARCH SHELL

הטמעת המעטפת המחקרית – הוספת שכבת מידע אותנטי ואקטואלי, המתבססת על ראיונות, תחקירים, התנסויות ותצפיות

Verification

סינכרון ואימות נתונים – שילוב והצלבת הדאטה החיצונית שנצברה ביחד עם המידע הפנימי של הארגון/מותג, בדיקת מהימנות ומתן תוקף מחקרי לכל המידע שנאסף

DATA ANALYSIS

עיבוד וניתוח כל הדאטה המהימנה שנצברה, תוך התייחסות אנליטית ויצירתית לפיסות תוכן מחקרי ייחודיות

DRAWING CONCLUSIONS

הסקת מסקנות – מתן מענה תקף ורלוונטי לשאלת המחקר וגיבוש תובנות אסטרטגיות ובעלות ערך

RESEARCH BASED CONSULTING

ייעוץ מוכוון מחקר – עיבוד מסקנות וממצאי המחקר לכדי מסמך המלצות מבוסס דאטה ותוכנית עבודה אופרטיבית