1. עמוד הבית
 2. צמיחה
 3. ייעוץ אסטרטגי

ייעוץ אסטרטגי

צמיחה עסקית, ניצול הזדמנויות או חישוב מסלול מחדש

תמונת מצב – ניתוח הארגון והשוק בו הוא פועל

 • ניתוח שוק, צורכי הלקוחות, טרנדים ומגמות
 • זיהוי מתחרים ואסטרטגיית הפעולה שלהם, ניתוח SWOT
 • סקירת הפוטנציאל של נכסי הארגון
 • ניתוח ביצועים ודפוסי פעולה קיימים

הצעת הערך – הגדרת החזון והפוטנציאל העסקי

 • סקירת התרבות הארגונית והמבנה הארגוני
 • גיבוש החזון וערכי הליבה של הארגון
 • גיבוש מפה אסטרטגית וקביעת יעדים לטווח קצר, בינוני וארוך

תוכנית עבודה – שינוי, הטמעה ויישום בפועל

ניסוח מסמך המלצות ותוכנית עבודה אופרטיבית:

 • על בסיס הדאטה שנאספה על השוק והארגון
 • בהתאם לחזון, יעדים, מטרות וערכי ליבה שנקבעו מראש
 • על פי לוחות זמנים, תקציב וערוצי הפצה מוגדרים
 • בליווי מדדי הצלחה הניתנים למדידה, כימות ושיפור
תפריט