1. עמוד הבית
  2. צמיחה
  3. מיזוגים ורכישות

מיזוגים ורכישות

ייעוץ, תמיכה וליווי מתמשך בכל היבטי העסקה

ייעוץ בנושאי מיזוגים ורכישות כולל:

  • סקירת שוק לזיהוי ואיתור חברות מטרה או קונים פוטנציאליים
  • סיוע בהכנה ועיבוד של החומרים הרלוונטיים
  • גיבוש אסטרטגיה וסיוע בפנייה אקטיבית לקונים פוטנציאליים
  • ייעוץ למבנה העסקה, כולל Due Diligence
  • ליווי ומתן ייעוץ שוטף בשלבי המו"מ ועד לסגירת העסקה
תפריט