נקודת זינוק נשית: טרנדים, מגמות ומנועי צמיחה בקטגוריית בגדי הספורט

הגידול בכוח הצרכני של נשים בקטגוריית בגדי הספורט הוא כבר עובדה מוכחת, אבל מאחורי התופעה הזו מסתתר סיפור צרכני מרתק ובעל משמעות כלכלית של ממש. מחקר זה ניתח ואסף נתונים סטטיסטיים, כמותיים ואיכותניים, במטרה להבין לעומק את הפרופיל הצרכני הנשי, שהפך למנוע צמיחה משמעותי בקטגוריית ביגוד הספורט, ולזהות קהלי יעד נוספים המושפעים ממנו (המחקר באנגלית). 

תפריט