נשים וקטגוריית בגדי הספורט: עובדות, מגמות ונתונים מספריים

דסק מחקרי, Fact Stories

יולי 2016

הכוח הצרכני של נשים במספרים: מהו שיעור הנשים שעוסקות בספורט, מה היקף המכירות של ביגוד ספורט לנשים בהשוואה לגברים, מהי רמת המחויבות הצרכנית לציוד או ביגוד ספורט מסוים, מהו פריט הספורט עם פוטנציאל הצמיחה הגבוה ביותר ואיך דור ה- Millennials קשור לסיפור? .

תפריט