Food Industry | תעשיית המזון

ייצור, עיבוד או שיווק – לצוות האנליסטים שלנו יש נקודת אחיזה מחקרית בכל שרשרת הערך של תעשיית המזון.


וביתר פירוט, אנחנו עורכים מחקרים מקיפים עבור חברות מובילות בשוק הישראלי, בנושאים כגון:

  • חקלאות וחומרי גלם

  • תהליך הייצור

  • שיטות העיבוד

  • אריזה

  • שינוע המוצר הסופי 


אנחנו מתמחים גם בצד המסחרי של התחום, ומבצעים מחקרים איכותניים בעולמות הפיתוח והחדשנות של ענף המזון, וכן מחקרים כמותיים ואסטרטגיים הנוגעים לצד של השיווק והמכירה (B2B, B2C) בפלטפורמות השונות.


מחקרים בתחום:

Hospitality | תיירות, מלונאות ואירוח

Retail | קמעונאות

Sports | ספורט

תפריט

רוצים לשמוע עוד?