תהליך העבודה שלנו הוא "ריאלי-הומני", ומתבסס על מתודולוגיה מחקרית מובנית. בסופו, אנחנו חושפים תובנות משמעותיות, אסטרטגיות ובעלות ערך.

תהליך העבודה שלנו הוא "ריאלי-הומני", ומתבסס על מתודולוגיה מחקרית מובנית. בסופו, אנחנו חושפים תובנות משמעותיות, אסטרטגיות ובעלות ערך.

I. אפיון מודל מחקרי

הגדרת שאלת המחקר, אפיון התשתית המחקרית ומיפוי מבנה המחקר

I. אפיון מודל מחקרי

הגדרת שאלת המחקר, אפיון התשתית המחקרית ומיפוי מבנה המחקר

II. מידענות רב-תחומית

איסוף מידע חיצוני, תוך שימוש בכלי מחקר מגוונים והתייחסות לכל המידע האיכותי והכמותי הרלוונטי למחקר

II. מידענות רב-תחומית

איסוף מידע חיצוני, תוך שימוש בכלי מחקר מגוונים והתייחסות לכל המידע האיכותי והכמותי הרלוונטי למחקר

III. הטמעת המעטפת המחקרית 

הוספת שכבת מידע אותנטי ואקטואלי, המתבססת על ראיונות, תחקירים, התנסויות ותצפיות

III. הטמעת המעטפת המחקרית 

הוספת שכבת מידע אותנטי ואקטואלי, המתבססת על ראיונות, תחקירים, התנסויות ותצפיות

IV. סינכרון ואימות נתונים

שילוב והצלבת הדאטה החיצונית שנצברה ביחד עם המידע הפנימי של הארגון/מותג, בדיקת מהימנות ומתן תוקף מחקרי לכל המידע שנאסף

IV. סינכרון ואימות נתונים

שילוב והצלבת הדאטה החיצונית שנצברה ביחד עם המידע הפנימי של הארגון/מותג, בדיקת מהימנות ומתן תוקף מחקרי לכל המידע שנאסף

V. אנליזת מידע

עיבוד וניתוח כל הדאטה המהימנה שנצברה, תוך התייחסות אנליטית ויצירתית לפיסות תוכן מחקרי ייחודיות

V. אנליזת מידע

עיבוד וניתוח כל הדאטה המהימנה שנצברה, תוך התייחסות אנליטית ויצירתית לפיסות תוכן מחקרי ייחודיות

VI. הסקת מסקנות

מתן מענה תקף ורלוונטי לשאלת המחקר וגיבוש תובנות אסטרטגיות ובעלות ערך

VI. הסקת מסקנות

מתן מענה תקף ורלוונטי לשאלת המחקר וגיבוש תובנות אסטרטגיות ובעלות ערך

VII. ייעוץ מבוסס מחקר

עיבוד מסקנות וממצאי המחקר לכדי מסמך המלצות מבוסס דאטה ותוכנית עבודה אופרטיבית

VII. ייעוץ מבוסס מחקר

עיבוד מסקנות וממצאי המחקר לכדי מסמך המלצות מבוסס דאטה ותוכנית עבודה אופרטיבית

תפריט